பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6

A free trial credit cannot be used on this title.

Abridged Audiobook

பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki

Give as a Gift

Send this book as a Gift!

Book Rating

Narrator Rating

Written By: Kalki

Narrated By: Bombay Kannan

Date: December 2019

Duration: 13 hours 40 minutes

Language: Tamil

Summary:

பொன்னியின் செல்வன் அமரர் கல்கி (1899-1954) எழுதிய புகழ் பெற்ற தமிழ் வரலாற்றூப் புதினமாகும். 1950 - 1955 ஆண்டு வரை கல்கி வார இதழில் தொடர்கதையாக வெளியிடப்பட்டது. இப் புதினத்துக்குக் கிடைத்த மக்கள் ஆதரவு காரணமாகத் தொடர்ந்தும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் இதே புதினத்தைக் கல்கி இதழ் தொடராக வெளியிட்டது. தவிர தனி நூலாகவும் வெளியிடப்பட்டுப் பல பதிப்புக்களைக் கண்டுள்ளது. கி.பி. 1000 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இருந்த சோழப் பேரரசை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த வரலாற்றுப் புதினம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

Genres:

பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6

by Kalki

has successfully been added to your shopping cart

பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki
பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki
This title is due for release on December 1, 2019.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki
This title is due for release on December 1, 2019
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki
Please Log in and add this title to your wishlist.
பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 6, Kalki

We will send you an email as soon as this title is available.