Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

Unabridged Audiobook

Written By: Dorota Guzik

Narrated By: Maybe Theatre Company

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 1 hours 7 minutes

Summary:

Chcesz opanowa? s?ownictwo angielskie pozwalaj?ce na swobodne prowadzenie rozmowy w ró?nych sytuacjach?

Ucz si? z kursem „Angielski Vocabulary Master - Phrasal Verbs in Situations", który wprowadza najpopularniejsze czasowniki frazowe u?ywane w codziennych rozmowach i tekstach pisanych poprzez kojarzenie znaczenia w kontek?cie. W ka?dej lekcji poznasz czasowniki o podobnym znaczeniu wed?ug przyimków: out, off, through, into, over, up, down, away, on, back. Ciekawe historyjki i zestawy ?wicze? utrwalaj?cych pomog? bez trudu zapami?ta? poznane czasowniki. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W ka?dej lekcji:
• Listen - historyjka i nauka czasowników w kontek?cie (nagrane wyja?nienia czasowników)
• Repeat - powtarzanie i utrwalanie ca?ych zda? w typowych sytuacjach
• Speak - odpowiadanie na pytania lektora (nagrane odpowiedzi pozwalaj? na natychmiastowe sprawdzenie si? przez s?uchacza)

E-book (plik PDF) zawiera pe?ny tekst kursu i ?wiczenia z przyk?adowymi odpowiedziami oraz s?owniczek Glossary z t?umaczeniami.
**Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?)

by Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski. Vocabulary Master: Phrasal Verbs in Situations (Poziom ?rednio zaawansowany / zaawansowany: B2-C1 - S?uchaj & Ucz si?), Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.