Ecclesiastes sample.

Sample

Ecclesiastes

Written by : King Solomon
Read By : Mel Jackson