Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn)

Unabridged Audiobook

Publisher: Language Hobby

Date: January 2017

Duration: 5 hours 37 minutes

Summary:

Chcesz swobodnie rozmawia? w codziennych sytuacjach?

Ucz si? z kursami „Angielski w typowych sytuacjach - New Edition" - to praktyczne kursy konwersacyjne, które rozwijaj? umiej?tno?? porozumiewania si? w typowych sytuacjach i pozwalaj? bez trudu opanowa? j?zyk angielski na poziomie ?rednio zaawansowanym.

Dlaczego warto wybra? kursy „Angielski w typowych sytuacjach - New Edition"?

To przydatne kursy dla tych, którzy ju? si? uczyli, ale nadal maj? problemy z mówieniem. Kursy obejmuj? prawie 50 tematów konwersacyjnych niezb?dnych w codziennych sytuacjach - dialogi i sytuacje doskonal?ce wypowiadanie si?, ponad 1500 zwrotów i pe?nych zda? do powtarzania. Ka?da lekcja wprowadza nowy temat i uczy, jak samodzielnie tworzy? wypowiedzi. To ?atwa i skuteczna nauka dla ka?dego!

W nowym wydaniu jeszcze wi?cej ?wicze? i przyk?adów do powtarzania!

Co zawieraj? kursy?

Kurs „A Month in Brighton - New Edition" prezentuje tematy codziennych konwersacji; uczy, jak si? zaprezentowa?, rozmawia? o rodzinie czy umówi? ze znajomymi, pomaga rozwi?zywa? codzienne problemy u lekarza, w banku czy na zakupach.

„Holiday Travels - New Edition" obejmuje tematy zwi?zane z podró?? i wyjazdem na wakacje. Kurs rozszerza zasób s?ownictwa oraz uczy, jak zadawa? pytania, wyra?a? pro?by, uzyskiwa? informacje i rozwi?zywa? codzienne problemy podczas wyjazdu za granic?.

„Business English - New Edition" rozwija umiej?tno?? komunikowania si? w biurze i ró?nych sytuacjach biznesowych. Poprzez wszechstronne rozwijanie s?ownictwa uczy, jak bez trudu porozumiewa? si? w pracy, podczas podró?y s?u?bowej czy ubiegania si? o now? posad?.
**Contact Customer Service for Additional Material**

Genres:

Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn)

by Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik

has successfully been added to your shopping cart

Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
This title is due for release on January 1, 2017
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik
Please Log in and add this title to your wishlist.
Angielski w typowych sytuacjach. 1-3 - New Edition: A Month in Brighton + Holiday Travels + Business English: (47 tematów na poziomie B1-B2 - Listen & Learn), Anna Kicinska, Joanna Bruska, Dorota Guzik

We will send you an email as soon as this title is available.