Brzydkie kacz?tko

Unabridged Audiobook

Written By: Hans Christian Andersen

Narrated By: Piotr Bajtlik

Date: June 2019

Duration: 0 hours 30 minutes

Summary:

Brzydkie kacz?tko to jedna z najbardziej znanych ba?ni J. Ch. Andersena. To historia piskl?cia, które wyklu?o si? i wychowa?o w kaczej rodzinie i jako inne, wi?ksze, brzydsze od ?ó?tych kacz?tek, przez d?ugi czas musia?o znosi? przykre s?owa i szyderstwa.
Ba?? Brzydkie kacz?tko dotyka uniwersalnego problemu - oceniania przez pryzmat wygl?du, wy?miewania inno?ci, przy jednoczesnym braku dostrzegania takich zalet jak wra?liwo??, czy wyj?tkowa osobowo??.
Narratorem niniejszego audiobooka jest Piotr Bajtlik - aktor, aktor dubbingowy i lektor - znany z setek ról dubbingowych w polskich wersjach filmów i seriali.
Poprzez niniejszy projekt audio chcemy nie tylko prezentowa? najwybitniejsz? ?wiatow? literatur? w znakomitych interpretacjach, lecz tak?e - pomaga?! 20% wp?ywów ze sprzeda?y naszych audiobooków zostanie przeznaczone na pomoc ma?ym podopiecznym Programu Pajacyk - prowadzonego przez Polsk? Akcj? Humanitarn?.

Genres:

Brzydkie kacz?tko

by Hans Christian Andersen

has successfully been added to your shopping cart

Brzydkie kacz?tko, Hans Christian Andersen
Brzydkie kacz?tko, Hans Christian Andersen
This title is due for release on June 20, 2019.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Brzydkie kacz?tko, Hans Christian Andersen
This title is due for release on June 20, 2019
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Brzydkie kacz?tko, Hans Christian Andersen
Please Log in and add this title to your wishlist.
Brzydkie kacz?tko, Hans Christian Andersen

We will send you an email as soon as this title is available.