The Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला

Unabridged Audiobook

Written By: Shivkrupanandji Swami

Narrated By: Dinesh Thorat

Date: January 2021

Duration: 1 hours 47 minutes

Summary:

‘योग’ हजारो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीचे एक अभिन्न अंग राहिले आहे. परंतु ह्या दीर्घ कालावधीमध्ये योगाचा विशाल अर्थ कुठेतरी हरवून गेला आहे. आज जगातल्या अधिकांश देशात आणि आपल्या देशातसुद्धा लोक ‘योग’ म्हणजे व्यायामाची एक पद्धती असे समजतात.

योगाचे समग्र स्वरूप समजावण्याच्या उद्देशाने स्वामीजींनी एक लेखमाला लिहिली. त्याच लेखांचे संकलन पुस्तिकेच्या रूपात प्रस्तुत केले आहे. ही पुस्तिका वाचकांचे केवळ ज्ञानवर्धनच करणार नाही तर त्यांना स्वत:ला जाणून घेण्यात आणि आत्मोन्नतीच्या मार्गावर अग्रेसर करण्यातदेखील महत्वाची भूमिका बजावेल, अशी आशा आहे.

Genres:

Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला

by Shivkrupanandji Swami

has successfully been added to your shopping cart

Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला, Shivkrupanandji Swami
Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला, Shivkrupanandji Swami
This title is due for release on January 3, 2021.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला, Shivkrupanandji Swami
This title is due for release on January 3, 2021
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला, Shivkrupanandji Swami
Please Log in and add this title to your wishlist.
Complete Yoga, Marathi (समग्र योग): योगाच्या समग्र स्वरूपाचा परिचय करून देणारी लेखमाला, Shivkrupanandji Swami

We will send you an email as soon as this title is available.