[Polish] - Jak odnaleźć wartości nadrzędne


Unabridged Audiobook

Ratings
Book
Narrator
Release Date
May 2021
Duration
1 hour 5 minutes
Summary
Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe. Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.
[Polish] - Jak odnaleźć wartości nadrzędne
This title is due for release on May 5, 2021.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
[Polish] - Jak odnaleźć wartości nadrzędne
This title is due for release on May 5, 2021
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
[Polish] - Jak odnaleźć wartości nadrzędne
Please Log in and add this title to your wishlist.
[Polish] - Jak odnaleźć wartości nadrzędne

We will send you an email as soon as this title is available.

1 book added to cart
Subtotal
$7.90
View Cart