Date: May 2021

Duration: 1 hours 49 minutes

Language: Polish

Summary:

Każdy z nas dysponuje ogromnym potencjałem, czyli zbiorem właściwych sobie talentów i cech umysłu. Jeśli go wykorzystamy, wzrośnie jakość naszego życia. Wykład mówi o tym, jak odkryć ten drzemiący w nas potencjał i jak go uruchomić, żeby zaczął nam służyć.

Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i sami wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do tego…”, „Nie potrafię…”. A przecież niezliczone przykłady wskazują, że ludzie mogą niebywale wiele. Każdy z uznanych odkrywców i wynalazców, artystów i myślicieli był człowiekiem takim samym jak my. Ich wielkość polegała głównie na tym, że odkryli swój potencjał i wykorzystali go dla dobra swojego i nas wszystkich. Prezentowany wykład, opierając się na krótkiej historii ludzkiego geniuszu, pokazuje, w jaki sposób zacząć świadomie używać ogromnych zasobów własnych możliwości. Pozwala także zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się podświadomością dla zrealizowania życiowych celów i wsparcia motywacji, której tak często nam brakuje.

Genres:

Jak zbadać swoje możliwości

by Andrzej Moszczyński

has successfully been added to your shopping cart

Jak zbadać swoje możliwości, Andrzej Moszczyński
Jak zbadać swoje możliwości, Andrzej Moszczyński
This title is due for release on May 5, 2021.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Jak zbadać swoje możliwości, Andrzej Moszczyński
This title is due for release on May 5, 2021
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Jak zbadać swoje możliwości, Andrzej Moszczyński
Please Log in and add this title to your wishlist.
Jak zbadać swoje możliwości, Andrzej Moszczyński

We will send you an email as soon as this title is available.