Kinderen uit m'n Klas

Unabridged Audiobook

Written By: Paulina Jacoba Cohen-De Vries

Narrated By: Bianca Kramer

Publisher: LibriVox

Date: January 2015

Duration: 4 hours 25 minutes

Summary:

Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de 'Kinderen uit m'n klas' voor 't eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven." (P.J. Cohen-de Vries)

Genres:

Kinderen uit m'n Klas

by Paulina Jacoba Cohen-De Vries

has successfully been added to your shopping cart

Kinderen uit m'n Klas, Paulina Jacoba Cohen-De Vries