Myszeis

Unabridged Audiobook

Written By: Ignacy Krasicki

Narrated By: Piotr Nater

Publisher: LibriVox

Date: January 2017

Duration: 1 hours 12 minutes

Summary:

"Myszeis" (znany tak?e jako "Myszeidos pie?ni X") to chronologicznie pierwszy z trzech poematów heroikomicznych Ignacego Krasickiego. Poeta wy?miewa w nim niektóre wspó?czesne sobie zjawiska za pomoc? opowie?ci o wielkiej wojnie mi?dzy myszami i szczurami po jednej stronie, a kotami i lud?mi po drugiej.

Król Popiel, po krótkim okresie faworyzowania myszy, zmienia zdanie i czyni swoim faworytem kota. Wkrótce nastaje wielkie prze?ladowanie myszy i szczurów, a te postanawiaj? odpowiedzie? kontratakiem. Wybucha wojna...

Wzoruj?c poemat na "Iliadzie" poeta nada? uczestnicz?cym postaciom zwierz?cym imiona maj?ce pasowa? swoj? rang? do epickiego charakteru opowie?ci. Odbiorca znajdzie te? tu sceny podnios?ych przemów i wielkich bitew. (Summary by Piotr Nater)

Genres:

Myszeis

by Ignacy Krasicki

has successfully been added to your shopping cart

Myszeis, Ignacy Krasicki