Tjuvar i huset

Unabridged Audiobook

Written By: Robert E Howard

Narrated By: Magnus Tyrgrim

Date: August 2020

Duration: 1 hours 3 minutes

Language: Swedish

Summary:

Nabonidus, den röde prästen, var den som egentligen styrde staden. På en av hovets fester la han hövligt sin hand på den unge aristokraten Murilos arm. Murilo mötte prästens gåtfulla blick och undrade tyst vad som var hans hemlighet. Inga ord uttalades och Nabonidus bugade lätt och räckte över en liten guldask. Den unge adelsmannen visste att Nabonidus inte gjorde något utan anledning, hur märkligt det än syntes vara. Vid första bästa tillfälle ursäktade han sig för hovet och återvände till sin kammare. Han öppnade asken försiktigt och såg ett mänskligt öra. Ett märkligt ärr över det gjorde att han omedelbart visste vem det kom från och svetten trängde fram i hans nacke. Nu visste han vad den röde prästens gåtfulla blick hade betytt. 

* * * 

Robert E Howard började i slutet av 1920-talet blanda fantasy, skräck och mytologi med action. romans, svärdsstrider och magi – det som senare kom att bli fantasy-genren 'sword and sorcery'. Howard skrev totalt cirka tjugo berättelser om Conan. Dessa publiceras nu i Krönikan om Hyboria. 

 * * * 

Detta är den fjärde av berättelserna om Conan (enligt Dale Rippkes kronologi) första gången publicerad 1934 i tidningen Weird Tales.

* * * 

Musik av David Fesliyan (www.fesliyanstudios.com) 

Ljudeffekter från Freesound.org av draftcraft, cinevid, inspectorj, worthahep88, vedas, bulbastre, jackjames-tomknevitt

Genres:

Tjuvar i huset

by Robert E Howard

has successfully been added to your shopping cart

Tjuvar i huset, Robert E Howard
Tjuvar i huset, Robert E Howard
This title is due for release on August 20, 2020.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Tjuvar i huset, Robert E Howard
This title is due for release on August 20, 2020
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Tjuvar i huset, Robert E Howard
Please Log in and add this title to your wishlist.
Tjuvar i huset, Robert E Howard

We will send you an email as soon as this title is available.