Việc Làng

Unabridged Audiobook

Written By: Ngô Tất Tố

Narrated By: Mạc Duy Thắng

Date: July 2019

Duration: 2 hours 42 minutes

Summary:

Từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, phóng sự Việc Làng giới thiệu với độc giả, nhất là bạn đọc trẻ ở các vùng miền khác trong nước ta về cuộc đời và con người trong bức tranh làng quê Bắc Bộ.
Việc Làng lôi cuốn bạn đọc với khối lượng hiểu biết sâu rộng về bộ mặt làng quê, được ghi lại sinh động với biết bao “phong tục, hủ tục” , phổ biến trong cuộc sống của làng quê Việt Nam cách đây non thế kỷ.
Không chỉ nói đến những “hủ tục“, Việc Làng tinh tế nhắc đến các tập quán có ý nghĩa về sự gắn bó của dân với làng, về tục “vào ngôi” khi con trẻ ra đời, về nghi lễ khi có người qua đời, về lễ thượng điền, về nghệ thuật ẩm thực hay một số công việc cần cù trong tập quán làm lúa nước, chăn nuôi gia cầm,..
Việc Làng chỉ ra những “hủ tục” nơi làng quê, không phải của dân lành mà “danh nghĩa làng” đã bị lợi dụng để bóc lột dân quê từ đời này qua kiếp khác. Vì vậy có thể nói, đến tận hôm nay, đọc lại Việc Làng, chúng ta vẫn thấy ẩn chứa nhiều bài học về quá trình xây dựng đời sống văn hóa nông thôn

Genres:

Việc Làng

by Ngô Tất Tố

has successfully been added to your shopping cart

Việc Làng, Ngô  Tất Tố
Việc Làng, Ngô  Tất Tố
This title is due for release on July 18, 2019.

Enter your email below to be notified as soon as it is available!

By clicking "Notify Me" you consent to receiving electronic marketing communications from Audiobooks.com. You will be able to unsubscribe at any time.

Already a member? Log In to add this title to your wishlist.
Việc Làng, Ngô  Tất Tố
This title is due for release on July 18, 2019
We'll send you an email as soon as it is available!

Already a member?
Log in to add this title in your wishlist
Việc Làng, Ngô  Tất Tố
Please Log in and add this title to your wishlist.
Việc Làng, Ngô  Tất Tố

We will send you an email as soon as this title is available.