Wybrane opowiadania

Unabridged Audiobook

Written By: Stefan Grabinski

Narrated By: Piotr Nater

Publisher: LibriVox

Date: January 2015

Duration: 3 hours 12 minutes

Summary:

Wybór historii pochodz?cych z tomu opowiada? "Demon Ruchu" osadzonego w ?rodowisku kolejowym. Jaka motywacja popycha maszynist? Grota do jego dziwnych dzia?a?? Czego z tak? obaw? wypatruj? pracownicy na dworcu w Horsku? Jak pobyt na odosobnionym torze wp?ywa na poci?g? Na te i kilka innych pyta? odpowiedz? opowiadania polskiego fantasty z okresu mi?dzywojennego Stefana Grabi?skiego.

Genres:

Wybrane opowiadania

by Stefan Grabinski

has successfully been added to your shopping cart

Wybrane opowiadania, Stefan Grabinski